Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA

Nr 71/2020
Data i godzina: 2020/12/16, 16:18
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. spółka Apator Powogaz SA zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, położonej w centrum Poznania.

Na mocy aneksu:

  • zmianie uległ termin, do którego nastąpi zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, z dnia 20 grudnia 2020 na dzień 25 stycznia 2021 r. ,
  • zmieniono terminy na odstąpienie od umowy, co jest konsekwencją zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

W związku przesunięciem terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, Zarząd informuje, że skutki finansowe transakcji ujęte zostaną w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Apator za rok obrotowy 2021.

Emitent przypomina, że cena sprzedaży nieruchomości wynosi 63,5 mln zł, a szacowany wpływ transakcji na wynik netto Grupy Apator wyniesie 27 mln zł.

Podstawa prawna:

art 17 ust. 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.