Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiany w składzie Zarządu Apator SA

Nr 45/2021
Data i godzina: 2021/11/24, 11:29
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA informuje, że otrzymała rezygnację Mirosława Klepackiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apator SA. Rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na Prezesa Zarządu Apator SA, co oznacza, że od dnia 25 listopada 2021 r. skład Zarządu Apator SA będzie następujący:

  • Arkadiusz Chmielewski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Łątka – Członek Zarządu.

Jednocześnie, na wniosek Rady Nadzorczej Mirosław Klepacki wyraził zgodę na dalszą współpracę z Grupą Apator  oraz wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem działań prowadzonych na rzecz rozwoju eksportu na kluczowym dla Grupy Apator rynku niemieckim.

Nota biograficzna Arkadiusza Chmielewskiego
Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu Apator SA odpowiadając za rozwój biznesu Grupy Apator. Jednocześnie związany jest ze spółką Apator Metrix SA (zależna od Apator SA), w której od 1993 r.,  w ramach zajmowanych stanowisk odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, jednak nie będzie jej dalej kontynuował, w związku z przejęciem obowiązków Prezesa Zarządu Apator SA. Arkadiusz Chmielewski zasiada również w Radzie Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółki zależnej od Apator SA).

Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. A. Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.