Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zapytania ofertowe

Firma Apator SA w ramach projektu pn. Inwestycja wspierająca robotyzację i cyfryzację w Apator SA występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym automatycznej linii do tłoczenia elementów metalowych – prasa 250 t.

 

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do złożenia oferty:

Rozstrzygnęcie konkursu
Automatyczna linia do tłoczenia elementów metalowych
– prasa 250 t