Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Patronaty i partnerstwa

Data: 2020/01/01

Krajowa Izba Gospodarcza Energetyki i Telekomunikacji

Celem organizacji jest współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa, w szczególności dotyczących sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego.

Apator aktywnie działa w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids, nasi eksperci są włączeni w prace zespołów roboczych, w ramach których uczestniczymy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących sektora energetycznego, proponujemy rozwiązania problemów technicznych i prawnych, opracowujemy specyfikacje oraz rekomendacje.

Powrót Wszystkie