Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Patronaty i partnerstwa

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju branży PV przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Ideą inicjatywy jest współpraca biznesu i administracji rządowej w celu zbudowania łańcucha wartości polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Sygnatariusze listu, w tym Apator SA, zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce.
Więcej
Data: 2020/10/19
Krajowa Izba Gospodarcza Energetyki i Telekomunikacji
Celem organizacji jest współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa, w szczególności dotyczących sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego.
Więcej
Data: 2020/01/01