Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Patronaty i partnerstwa

Data: 2020/10/19

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju branży PV przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Ideą inicjatywy jest współpraca biznesu i administracji rządowej w celu zbudowania łańcucha wartości polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Sygnatariusze listu, w tym Apator SA, zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce.

W ramach prac odbyło się szereg spotkań w ramach 4 grup roboczych, podczas których wypracowano i przekazano Ministerstwu rekomendacje w zakresie najlepszych standardów i technologii dla branży PV, propozycje Katalogu Dobrych Praktyk sektora oraz metod wzmacniania pozycji polskich producentów w sektorze PV. 

Powrót Wszystkie