Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Archiwum prognoz

Począwszy od 2020 r. prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator nie jest publikowana.
Spółka Apator SA publikowała prognozy skonsolidowanych wyników finansowych od 1997 r. do 2019 r.

Rok Skonsolidowane dane finansowe (mln zł)  Prognoza   Korekta Druga korekta Wykonanie   % realizacji ostatecznej prognozy
2019 Przychody ze sprzedaży 880 - 920 877 877 877,6 100%
Zysk netto 72 - 75 67 56 55,2 99%
2018 Przychody ze sprzedaży 850 - 880*     844,9* 99%
Zysk netto

65 - 70

    71,3 110%
2017 Przychody ze sprzedaży 900 - 950* 900 - 950*   918,2* 102%
Zysk netto 75 - 80 60 - 65   56,4 94%
2016 Przychody ze sprzedaży 850 850   868,8 102%
Zysk netto 80 62   61,7 100%
2015 Przychody ze sprzedaży 790 790   769,4 97%
Zysk netto 95 80   63,2 81%
2014 Przychody ze sprzedaży 730 - 760     725,0 95% - 99%
Zysk netto 75 - 78     84,7 109% - 113%
2013 Przychody ze sprzedaży 700 - 730     683,0 94% - 98%
Zysk netto 68 - 71     68,0 96% - 100%
2012 Przychody ze sprzedaży 580 580 670 688,8 103%
Zysk netto 70 - 75 90 - 95 98 95,7 98%
2011 Przychody ze sprzedaży 480 538   537,0 100%
Zysk netto 51 - 55 51,5   51,5 100%

* Przychody z działalności zaniechanej i kontynuowanej

drag

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.