Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Biegły rewident

Podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021-2023 jest firma PWC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14.

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany jest przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Ponadto przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych stosuje się przejrzyste i jasne kryteria wyboru. Głównymi z nich są:

  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podobnych grup kapitałowych (w odniesieniu do wielkości GK Apator, rozproszonej struktury geograficznej i branży, w której działa GK Apator),
  • doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, kontroli z zakresu IT i ładu korporacyjnego,
  • zachowanie zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej,
  • brak wystąpienia konfliktu interesów,
  • optymalizacja kosztów badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonuje wyboru firmy audytorskiej na okres od 2 do 3 lat. Wybrana firma może zostać ponownie wybrana, o ile maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badania ustawowego nie przekroczy 10 lat.

 
Badane sprawozdania finansowe za lata Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
2021-2023 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie
2018-2020 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie
2017 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie
2014-2016 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie
2011-2013 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie

Opinie i raporty niezależnego biegłego rewidenta znajdują się w zakładce Dane finansowe i raporty okresowe.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.