Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Rada Nadzorcza

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Janusz Niedźwiecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny wg DPSN)

Janusz Niedźwiecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej: Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych (inżynier elektryk) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii na kierunku: Zarządzanie i Marketing. W latach 1983 - 1989 również pracował na Politechnice Gdańskiej. Ponadto Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Janusz Niedźwiecki z firmą Apator związany jest od 1989 roku, gdzie zaczynał pracę w pionie konstrukcyjnym, później pracował w pionie handlowym jako kierownik, a następnie jako dyrektor. Od 1998 r. pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Marketingu. W roku 2000 objął funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego, którą sprawował przez 13 lat.

Janusz Niedźwiecki posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

 • w latach 2005 - 2015 jako Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2013 – do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA,
 • od 2013 – do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin SA,
 • od 2014 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej TROPS SA,
 • w latach 2015 - 2016 - Członek Rady Nadzorczej Radpol SA.

Janusz Niedźwiecki jest wspólnikiem większościowym spółki Termator Sp. z o. o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA), gdzie sprawuje także funkcję Prezesa Zarządu.

Janusz Niedźwiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Janusz Niedźwiecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie Spomasz, następnie w latach 1991 - 1999 był związany zawodowo z przedsiębiorstwem państwowym PZAE Apator, a następnie ze spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości.

W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska Sp. z o.o., następnie w Rotar Poland Sp. z o.o. Od 1993 roku do lutego 2013 roku Mariusz Lewicki pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ Nagro, pełnił również funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter (w latach 2007 -2013) oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o (w latach 2012 – 2014).

Mariusz Lewicki posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i od wielu lat jest związany z Grupą Apator:

 • od 2000 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie od 2010 roku pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator SA,
 • w latach 2009 - 2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Apator SA, następnie będąc Członkiem Komitetu Audytu (do chwili obecnej),
 • w latach 2001 - 2007 roku pracował w spółce Apator Control sp. z o.o. (obecnie Apator Elkomtech SA, spółka wchodząca w skład Grupy Apator) na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta,
 • od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2014 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej spółki Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od maja 2020 roku pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).

Ponadto Mariusz Lewicki jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Mariusz Lewicki od lat związany jest również z Grupą Hydrotor:

 • w latach 2008 - 2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA, następnie w latach 2014 – 2018 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA,
 • w latach 2009 - 2017 – Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA, następnie w latach 2017 - 2018 Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA
 • w latach 2015 - 2018 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, następnie od 2018 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA,
 • od 2019 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Więcborskich Zakładów Metalowych Wizamor Sp. z o.o., wcześniej od września 2014 roku jako Członek Rady Nadzorczej, natomiast od 2010 roku pełnił funkcję Doradcy Zarządu i Dyrektora Rozwoju Biznesu, następnie od 2014 roku do chwili obecnej pełni również funkcje Doradcy Finansowego.

Jednocześnie od lipca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PHS Hydrotor SA.

Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Janusz Marzygliński
Członek Rady Nadzorczej

Janusz Marzygliński posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw oraz kurs Zarządzania i Marketingu w Chicago (USA). Janusz Marzygliński od 1971 roku związany jest z Apatorem. Pracował między innymi jako kierownik działu konstrukcyjnego, zastępca dyrektora ds. produkcji, zastępca dyrektora ds. handlu, dyrektor przedsiębiorstwa. W latach 1993 – 2000 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA.

Janusz Marzygliński posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

 • od 2000 roku do chwili obecnej - Członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie w latach 2003 - 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator SA,
 • od 2008 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Apator Rector Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2008 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie od maja 2020 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).

Równocześnie z pełnieniem funkcji nadzorczych pełni funkcję Prokurenta spółki Asco Co Ltd. i jest jej współwłaścicielem. Wymieniony podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA.

Ponadto Janusz Marzygliński jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Janusz Marzygliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Janusz Marzygliński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Danuta Guzowska
Członek Rady Nadzorczej

Danuta Guzowska jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA. Od 2020 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA.

Danuta Guzowska posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 roku związana jest z Apatorem, gdzie przez wiele lat pracowała w biurze konstrukcyjnym, następnie w biurze sprzedaży liczników energii cieplnej, a następnie w biurze marketingu.

Danuta Guzowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Danuta Guzowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Kazimierz Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Piotrowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu organizacji, zarządzania i finansów. Kazimierz Piotrowski jest od wielu lat związany z Apatorem i posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych:

 • w latach 1993 - 2000 - Członek Zarządu Apator SA, Dyrektor ds. Administracyjnych (1993 - 1998) oraz Dyrektor ds. Finansowych (1998 - 2000), wcześniej zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie państwowym, którego następcą prawnym jest Apator SA,
 • od 2001 roku - do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Apator Mining Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • w latach 2005 - 2008 - Prezes Zarządu Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • w latach 2009 - 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2013 roku - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2015 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA oraz Członek Komitetu Audytu Apator SA.

Ponadto Kazimierz Piotrowski jest długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Kazimierz Piotrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Kazimierz Piotrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Marcin Murawski
Członek Rady Nadzorczej (niezależny wg DPSN)

Marcin Murawski urodził się w 1973 r., jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania o specjalizacji: Zarządzanie finansami. Marcin Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA), polskiego biegłego rewidenta (uprawnienia KIBR) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

Doświadczenia zawodowe:

Do chwili obecnej Marcin Murawski jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz SECOWARWICK SA.

 • od 2015 r. - do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 • marzec 2013 r. - do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej GTC SA,
 • grudzień 2012 - do czerwca 2019: Członek Rady Nadzorczej CCC SA,
 • listopad 2005 - do listopada 2012: Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny) oraz sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA SA oraz TUNŻ WARTA SA,
 • w latach 1997 - 2005 praca w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. na stanowiskach:
 • lata 2002 - 2005: Menedżer w Departamencie Audytu – Departament Usług Finansowych,
 • lata 1999 - 2001: Starszy Asystent w Departamencie Audytu,
 • lata 1997 - 1998: Asystent w Departamencie Audytu.
 • luty 1997 - lipiec 1997: Kontroler Finansowy w TCH Components sp. z o. o.

Marcin Murawski jest wolny od powiązań ze spółką i jej akcjonariuszami i zgodnie z zasadami corporate governance spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej.

Marcin Murawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Marcin Murawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Tadeusz Sosgórnik
Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Sosgórnik posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk górniczy), w 1989 roku ukończył Politechnikę Śląską (Specjalność: Elektryfikacja i automatyzacja kopalń) oraz w 1992 r. studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Tadeusz Sosgórnik rozpoczynał karierę zawodową w KWK Wawel, gdzie w latach 1990 - 1992 pracował w dozorze elektrycznym, następnie od 1992 roku był związany ze spółką Apator SA, w której do 2000 r. pracował jako Dyrektor Handlowy. Jednocześnie od 1996 roku do czerwca 2020 roku obejmował funkcję Prezesa Zarządu Apator Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).

Tadeusz Sosgórnik posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

 • w latach 2000 - 2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA,
 • w latach 2004 - 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator-KFAP Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator, włączona do Apator Powogaz SA),
 • od 2005 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od 2008 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej, a od maja 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • w latach 2013 - 2016 – Członek Rady Nadzorczej Indos SA,
 • od 2014 roku - do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku – Członek Rady Nadzorczej Energoaparatura SA.

Ponadto Tadeusz Sosgórnik jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Tadeusz Sosgórnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Tadeusz Sosgórnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Powrót

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.