Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zarząd spółki

KARIERA ZAWODOWA
https://api.apator.com/uploads/images/companies/apator-sa/maciej-wyczesany.png
Maciej Wyczesany
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Apator SA

Zakres obowiązków Macieja Wyczesany obejmuje w szczególności:

 • wytyczanie kierunków oraz operacjonalizacja strategii spółki Apator SA i Grupy Apator,
 • nadzór nad spółkami Grupy Apator oraz skonsolidowanymi wynikami finansowymi,
 • prowadzenie spraw Zarządu Apator SA i kierowanie jego pracami zgodnie z KSH, statutem Apator SA oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Apator SA,
 • nadzór nad obszarami: finansowym, zakupowym, produkcyjnym, technologicznym, projektowaniem, marketingiem i sprzedażą wyrobów w Apator SA.

Jednocześnie Maciej Wyczesany wchodzi w skład Rad Nadzorczych Spółek zależnych od Apator SA (tj. Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA oraz Apator Rector sp. z o.o.). Dodatkowo od dnia 15 maja 2024 r. został oddelegowany z Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apator Powogaz SA na czas maksymalnie do dnia 15 sierpnia 2024 r. 

Maciej Wyczesany jest absolwentem kierunku ekonomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz programu IMD - Digital Disruption in Business.

Maciej Wyczesany jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w podmiotach branży przemysłowej z kapitałem zarówno polskim, jak i międzynarodowym. W latach 2009-2022 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w DOVISTA Polska Sp. z o.o., należącej do duńskiej grupy VKR produkującej stolarkę okienną i drzwiową, w skład której wchodzi m.in. Velux. W latach 2006-2009 pełnił funkcję CFO oraz głównego księgowego w należącej do szwedzkiej grupy kapitałowej spółce Gunnebo Industries, działającej w  branży budowlanej. Był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć oraz procesy inwestycyjne związane ze zwiększaniem wartości firmy. Bezpośrednio zarządzał obszarami finansów, controllingu, HR oraz IT. Realizował zadania związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii firm, budowaniem zespołów oraz procesami zmiany kultury organizacyjnej.

W latach wcześniejszych Maciej Wyczesany zdobywał doświadczenie zawodowe jako menadżer ds. finansów, księgowości oraz kontroler finansowy.

Maciej Wyczesany nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Maciej Wyczesany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/zarzad/lukasz-zaworski.png
Łukasz Zaworski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

Zakres obowiązków Łukasza Zaworskiego w Apator SA obejmuje w szczególności:

 • odpowiedzialność za przygotowanie oraz realizację strategii Spółki w zakresie rozwoju nowych i istniejących produktów,
 • odpowiedzialność za obszar rozwoju produktu  EE / ICT / Automatyki i OZE,  
 • ścisłą współpracę z działami sprzedaży w zakresie potrzeb rynku, analiz i trendów rynkowych oraz planów rozwoju i komercjalizacji produktów,
 • nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów do produkcji i na rynek,
 • nadzór nad budżetem badawczo-rozwojowym całej Spółki,
 • odpowiedzialność za realizacje celów budżetowych i strategii Apator SA.

Ponadto Łukasz Zaworski koordynuje na poziomie Grupy Apator:

 • strategię rozwoju produktów, we współpracy z obszarami sprzedaży,
 • budżety R&D oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Jednocześnie Łukasz Zaworski wchodzi w skład Rad Nadzorczych Spółek zależnych od Apator SA (tj. Apator Metrix SA oraz Apator Rector sp. z o.o.) i jest również Członkiem Rady Dyrektorów Apator Miitors Aps z siedzibą w Danii.

Łukasz Zaworski jest absolwentem kierunku fizyka techniczna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Zaworski związany jest z Apator SA od 2011 roku, początkowo pracował na stanowisku managera produktów w dziale R&D, następnie jako kierownik projektów, a od 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych.

Ponadto:

 • od 2018 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Apator SA ds. Badań i Rozwoju,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Metrix SA, spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem i dostawcą gazomierzy na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Dyrektorów Apator Miitors ApS, spółki zależnej od Apator Powogaz SA, która jest jednostką badawczo-rozwojową pracującą nad technologią ultradźwiękową w obszarze opomiarowania wody i ciepła,
 • od 2023 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest dostawcą produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych, w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych, takich jak energetyka.

Łukasz Zaworski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Łukasz Zaworski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Powrót


Kadencja Zarządu Apator SA trwa trzy lata i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA w 2025 roku.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.