Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zarząd spółki

KARIERA ZAWODOWA
https://api.apator.com/uploads/images/companies/apator-sa/maciej-wyczesany.png
Maciej Wyczesany
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Apator SA

Zakres obowiązków Macieja Wyczesany obejmuje w szczególności:

  • wytyczanie kierunków oraz operacjonalizacja strategii spółki Apator SA i Grupy Apator,
  • nadzór nad spółkami Grupy Apator oraz skonsolidowanymi wynikami finansowymi,
  • prowadzenie spraw Zarządu Apator SA i kierowanie jego pracami zgodnie z KSH, statutem Apator SA oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Apator SA,
  • nadzór nad obszarami: finansowym, zakupowym, produkcyjnym, technologicznym, projektowaniem, marketingiem i sprzedażą wyrobów w Apator SA.

Maciej Wyczesany jest absolwentem kierunku ekonomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz programu IMD - Digital Disruption in Business.

Maciej Wyczesany jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w podmiotach branży przemysłowej z kapitałem zarówno polskim, jak i międzynarodowym. W latach 2009-2022 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w DOVISTA Polska Sp. z o.o., należącej do duńskiej grupy VKR produkującej stolarkę okienną i drzwiową, w skład której wchodzi m.in. Velux. W latach 2006-2009 pełnił funkcję CFO oraz głównego księgowego w należącej do szwedzkiej grupy kapitałowej spółce Gunnebo Industries, działającej w  branży budowlanej. Był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć oraz procesy inwestycyjne związane ze zwiększaniem wartości firmy. Bezpośrednio zarządzał obszarami finansów, controllingu, HR oraz IT. Realizował zadania związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii firm, budowaniem zespołów oraz procesami zmiany kultury organizacyjnej.

W latach wcześniejszych Maciej Wyczesany zdobywał doświadczenie zawodowe jako menadżer ds. finansów, księgowości oraz kontroler finansowy.

Maciej Wyczesany nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Maciej Wyczesany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Powrót


Kadencja Zarządu Apator SA trwa trzy lata i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA w 2025 roku.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.