Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zarząd spółki

KARIERA ZAWODOWA
https://api.apator.com/uploads/images/companies/apator-sa/maciej-wyczesany.png
Maciej Wyczesany
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Apator SA

Zakres obowiązków Macieja Wyczesany obejmuje w szczególności:

 • wytyczanie kierunków oraz operacjonalizacja strategii spółki Apator SA i Grupy Apator,
 • nadzór nad spółkami Grupy Apator oraz skonsolidowanymi wynikami finansowymi,
 • prowadzenie spraw Zarządu Apator SA i kierowanie jego pracami zgodnie z KSH, statutem Apator SA oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Apator SA,
 • nadzór nad obszarami: finansowym, zakupowym, produkcyjnym, technologicznym, projektowaniem, marketingiem i sprzedażą wyrobów w Apator SA.

Maciej Wyczesany jest absolwentem kierunku ekonomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz programu IMD - Digital Disruption in Business.

Maciej Wyczesany jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w podmiotach branży przemysłowej z kapitałem zarówno polskim, jak i międzynarodowym. W latach 2009-2022 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w DOVISTA Polska Sp. z o.o., należącej do duńskiej grupy VKR produkującej stolarkę okienną i drzwiową, w skład której wchodzi m.in. Velux. W latach 2006-2009 pełnił funkcję CFO oraz głównego księgowego w należącej do szwedzkiej grupy kapitałowej spółce Gunnebo Industries, działającej w  branży budowlanej. Był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć oraz procesy inwestycyjne związane ze zwiększaniem wartości firmy. Bezpośrednio zarządzał obszarami finansów, controllingu, HR oraz IT. Realizował zadania związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii firm, budowaniem zespołów oraz procesami zmiany kultury organizacyjnej.

W latach wcześniejszych Maciej Wyczesany zdobywał doświadczenie zawodowe jako menadżer ds. finansów, księgowości oraz kontroler finansowy.

Maciej Wyczesany nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Maciej Wyczesany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/zarzad/lukasz-zaworski.png
Łukasz Zaworski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

Zakres obowiązków Łukasza Zaworskiego w Apator SA obejmuje w szczególności:

 • odpowiedzialność za przygotowanie oraz realizację strategii Spółki w zakresie rozwoju nowych i istniejących produktów,
 • odpowiedzialność za obszar rozwoju produktu  EE / ICT / Automatyki i OZE,  
 • ścisłą współpracę z działami sprzedaży w zakresie potrzeb rynku, analiz i trendów rynkowych oraz planów rozwoju i komercjalizacji produktów,
 • nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów do produkcji i na rynek,
 • nadzór nad budżetem badawczo-rozwojowym całej Spółki,
 • odpowiedzialność za realizacje celów budżetowych i strategii Apator SA.

Ponadto Łukasz Zaworski koordynuje na poziomie Grupy Apator:

 • strategię rozwoju produktów, we współpracy z obszarami sprzedaży,
 • budżety R&D oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Łukasz Zaworski jest absolwentem kierunku fizyka techniczna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Zaworski związany jest z Apator SA od 2011 roku, początkowo pracował na stanowisku managera produktów w dziale R&D, następnie jako kierownik projektów, a od 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych.

Ponadto:

 • od 2018 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Apator SA ds. Badań i Rozwoju,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Metrix SA, spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem i dostawcą gazomierzy na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Dyrektorów Apator Miitors ApS, spółki zależnej od Apator Powogaz SA, która jest jednostką badawczo-rozwojową pracującą nad technologią ultradźwiękową w obszarze opomiarowania wody i ciepła,
 • od 2023 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest dostawcą produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych, w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych, takich jak energetyka.

Łukasz Zaworski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Łukasz Zaworski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/zarzad/robert_kowalski.png
Robert Kowalski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupy Apator

Zakres obowiązków Roberta Kowalskiego obejmuje w szczególności:

 • realizację strategii Grupy Apator, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu Woda i Ciepło,
 • integrację produktową segmentów Grupy Apator,
 • współprowadzenie spraw Zarządu Apator SA.

Robert Kowalski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, specjalność Energetyka Cieplna Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania, specjalność Organizacja Systemów Produkcyjnych Politechniki Gdańskiej. Ukończył także Studia Podyplomowe „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym” na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Studia Podyplomowe „Energetyka Jądrowa” na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada również uprawienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Robert Kowalski pracuje od ponad 25 lat w ciepłownictwie i energetyce, w szczególności w zarządzaniu organizacją, kreowaniu rozwoju rynku i produktu oraz prowadzeniu działań inwestycyjnych.

Robert Kowalski od kwietnia 2015 r. do czerwca  2023 r. zarządzał spółką EDF Toruń SA (później PGE Toruń SA) na stanowisku Prezesa Zarządu, gdzie między innymi odpowiadał za wdrożenie zmiany technologii wytwarzania ciepła z węglowej na gazową (budowa kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej zakończona w 2017 r.).

Robert Kowalski sprawował również funkcje:

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Gaz Toruń Sp. z o.o.,
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOREC Sp. z o.o.,
 • Członka Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Robert Kowalski  jest Prezesem Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu.

Robert Kowalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Robert Kowalski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Powrót


Kadencja Zarządu Apator SA trwa trzy lata i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA w 2025 roku.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.